Izvještaji

Private equity i venture capital fondovi uložili su rekordne iznose u CEE kompanije

By
Invest Europe

Private equity fondovi su investirali u rekordnih 464 poduzeća na području Srednje i IstočneEurope u 2019. godini. Razina ulaganja porasla je za 7%, na 2.95milijardi eura, a venture capital ulaganja u ovom dijelu Europe su dosegla najvišerazine u povijesti. Private equity fondovi su investirali urekordnih 464 poduzeća u državama Srednje i Istočne Europe u 2019. godini, pričemu su ulaganja porasla za 7%, na 2.95 milijardi eura. Istraživanje  Invest Europa-a ukazuje na pozitivan trendulaganja u malo i srednje poduzetništvo i startup-ove u regiji, koji su najvećipokretači ekonomskog rasta i inovativnosti.

 

InvestEurope (bivša European Private Equity i Venture Capital Association (EVCA)), europskaasocijacija koja zastupa private equity i venture capital industriju , objavilaje godišnje izvješće o private equity ulaganjima na području Srednje i IstočneEurope u 2019. godini. Izvješće pokazuje da su private equity ulaganja u 2019.godini iznosila 2.95 milijardi eura, što je druga najviša razina u povijesti, abroj poduzeća porastao je za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Navedenistatistički podaci znatno su iznad prethodnog petogodišnjeg prosjeku za regiju.Venture capital ulaganja su se udvostručila na rekordnih 338 milijuna eura u2019. godini, uloženih u 369 poduzeća. Visoka razina ulaganja posljedica jeulaganja u rizični vlasnički kapital u protekle tri godine, što ukazuje nasnažnu startup kulturu u Srednjoistočnoj Europi, posebice u Mađarskoj iPoljskoj.  

 

Robert Manz, presjednikradne skupine Invest Europe za Srednju i Istočnu Europu, komentirao je:„Od pada Berlinskog zida prije tri desetljeća, Srednja i Istočna Europadoživjela je izrazitu političku i ekonomsku transformaciju. Private equity jeponosno odigrao svoju ulogu, pružajući ne samo kapital, već i znanja i vještinekoje su potrebne za pokretanje uspješnog procesa konvergencije u regiji.“

 

Eric de Montgolfier, CEO Invest Europe-a, je dodao: „Statističko izvješće private equity-a Srednje iIstočne Europe za 2019. godinu ukazuje na zreli investicijski ekosustav kojijoš uvijek ima dovoljno prostora za rast. Diljem regije, private equity iventure capital ulaganja potiču inovacije i širenje poslovanja, što posljedičnopozitivno utječe na gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta."

 

Estonija je bilanajatraktivnija destinacija za ulaganja u 2019. godini, čineći 23% ukupnog privateequity ulaganja u CEE regiji. Slijede ju Poljska (20%) i Rumunjska (19%). Otprilikepolovica ukupnih ulaganja bila su usmjerena u sektor informacijske ikomunikacijske tehnologije (ICT), s ciljem da slijede stope tehnoloških lideraiz Srednje i Istočne Europe, uključujući softversku grupu za automatizacijuposlovanja UiPath, iz Bukurešta, te varšavsku platformu za rezervacijuliječničkih pregleda DocPlanner.

 

Privateequity fondovi s područja Srednje i Istočne Europe prikupili su 1.4 milijardeeura u 2019. godini, što je u istoj razini s prethodnim petogodišnjimprosjekom. Venture capital fondovi su prikupili 631 milijuna eurainvesticija, što je 45% od ukupno prikupljenog kapitala i drugi najviši iznosprikupljenog kapitala za fondove ikad. Buyout fondovi su prikupili 40% od ukupnoprikupljenih sredstava, a fondovi za rast (engl. growth funds) preostalih 15%.

 

Mirna Marović, predsjednicaHrvatske Private Equity i Venture Capital Asocijacije (CVCA) rekla jekako postoji nekoliko razloga za optimizam u pogledu private equity i venturecapital tržišta u Hrvatskoj. „Službene statistike Invest Europe pokazujuimpresivan porast aktivnosti u Hrvatskoj, ali također podcjenjuju istinskebrojke u industriji rizičnog kapitala. U 2019. godini prvi hrvatski ventuecaptial fond, Fil Rouge Capital II, započeo je s radom prikupljenim iznosom od45 milijuna eura i ta aktivnost nije predstavljena u službenoj statisticibudući da metodologija Invest Europe isključuje programe inkubatora. Osim toga,mnogi su hrvatski startupi koji imaju hrvatske osnivače i razvojne timove uHrvatskoj odlučili osnovati svoje tvrtke u drugim zemljama, koje su privlačnijaza ulagače, tako da se te tvrtke ne računaju ni u službenoj statistici.Međutim, već i ove brojke prikazane u službenoj statistici koju je sastavioInvest Europe uz pomoć CVCA daju sve razloge za optimizam. "

 

Privateequity ulaganja u Hrvatskoj iznosila su 94milijuna eura u 2019. godini, što je porast od 16%, u odnosu na2018. godinu (81 milijun eura). Izlasci iz ulaganja u 2019. godini iznosili su23 milijuna eura, znatno više od samo 2 milijuna eura u 2018. godini. Privateequity investicije činile su 0,174% hrvatskog BDP-a u2019. godini, što je skoro na istoj razini prosjeka država Srednje i IstočneEurope. Srbija je, s 0,905%,imala drugi najveći udio private equity ulaganja u BDP-u u Europi, znatno višeod europskog prosjeka od 0,533%.

 

Štose tiče nedavnih private equity transakcija u Hrvatskoj, poljski private equityfond Enterprise Investors (EI) je preuzeo 100% vlasništva nad lokalnim maloprodajnimtrgovačkim lancem Studenac u 2018. godini i preostalih 35% vlasničkog udjela u proizvođačupekarskih i slatičarskih proizvoda PAN-PEK-u u listopadu 2020. godine. U 2019.godini, private equity fond Mid Europa Partners (MEP) kupio je većinski vlasničkiudio u Mlinaru, vodećoj hrvatskoj pekarskoj kompaniji.

 

Preuzmite izviješće Invest Europe 2019 Central and Eastern Europe Private Equity Statistics

Jeste li spremni napraviti razliku u razvoju hrvatskog gospodarstva?