Izvještaji

Doprinos Private equity industrije stvaranju novih radnih mjesta

By
CVCA

Invest Europe, krovna organizacija nacionalnih private equity i venture capital asocijacija, izdala izviješće Private Equity at Work, koje procjenjuje utjecaj private equity industrije na zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta u Europi u 2018. u odnosu na 2017. S vremenom će se podaci koji mjere doprinos private equity industrije gospodarstvu širiti kako bi se stvorila sveobuhvatna slika stvaranju novih radnih mjesta i podrške gospodarstvu koja ta radna mjesta podržavaju. Podaci se prikupljaju putem platforme European Data Cooperative koja je u zajedničkom vlasništvu Invest Europe i europskih nacionalnih private equity i venture capital asocijacija. Hrvatska Private Equity i Venture Capital Asocijacija (CVCA) sudjeluje u prikupljanju podataka i proširit će napore u prikupljanju podataka mjereći utjecaj private equity industrije na stvaranju novih radnih mjesta. Mirna Marović, predsjednica CVCA-a, izjavila je : „Iako sada ne raspolažemo s preciznim podacima koji mjere doprinos private equity industrije stvaranju novih radnih mjesta hrvatskom gospodarstvu, nastojati ćemo izmjeriti taj utjecaj u budućnosti. Već ovdje je predstavljeno prvo ovakvo izviješće koje mjeri doprinos private equity industrije u stvaranju novih radnih mjesta u Europi pokazuju da je utjecaj te industrije ključan za stvaranje novih radnih mjesta i da djeluje kao motor rasta za gospodarstvo.“

Private equity je zasigurno jedan od najvažnijih segmenata europske ekonomije prisutan u svakoj regiji i svakom sektoru gospodarstva. Ovakav tip financiranja pruža poduzetnicima alternativan izvor u odnosu na kredite od banaka koje imaju konzervativan stav prema riziku.

Private equity fondovi pomažu poduzetnicima unaprijediti poslovanje kvalitetnijim upravljanjem, poboljšanjem poslovnih procesa i širenjem na nova tržišta.

Dugoročnim ulaganjima u mala, srednja i velika poduzeća, poduzeća rizičnog kapitala otvaraju milijune radnih mjesta koji pridonose prosperitetu i rastu.

Private equity fondovi pružaju poduzećima u koje ulažu potreban kapital i know-how u cilju stvaranja nove vrijednosti poduzeću i novih radnih mjesta. U 2018. godini, otvoreno je 173.124 novih radnih mjesta upravo zahvaljujući poduzećima koja su financirana putem private equity fondova. Ulaganja private equit fondova utjecala su na povećanje radnih mjesta u tim poduzećima za 5,5%, što je pet puta više od prosjeka europskih poduzeća (1,1%).

Predsjednik Uprave Invest Europe-a, Eric de Montgolfier, izjavio je: “Publikacija Private Equity at Work ukazuje na visoki ekonomski i socijalni doprinos private equity-a te značajan i pozitivan utjecaj na rast zaposlenosti u cijeloj Europi. Nadalje, poduzeća financirana private equity kapitalom su u mogućnosti otvoriti nova radna mjesta, i to puno brže od prosjeka europskih poduzeća. Private equity pokretač je rasta, a rast je pokretač otvaranja novih radnih mjesta”.

U 2018. godini, 10.5 milijuna ljudi u Europi radilo je u poduzećima financiranima rizičnim kapitalom, što predstavlja 4,5% od ukupno 234 milijuna zaposlenih u Europi. Iste godine, private equity industrija je investirala u 22.659 poduzeća u svim industrijama i regijama Europe.

U 2018. godini, ukupno 14.500 malih i srednjih poduzeća u koja su investirali private equity fondovi zapošljavalo je 874.481 ljudi na području Europe. Upravo su ta mala i srednja poduzeća povećala stopu zaposlenosti za 10% u istoj godini.

Iste godine, najviše ljudi radilo je u IT industriji (1.725.918), biotehnologiji i zdravstvu (933.631), te u sektoru energetike (254.274).  

Private equity i venture capital ulaganja uvelike utječu na inovativnost i razvoj poslovanja, a time i na rast cjelokupnog gospodarstva i otvaranja novih radnih mjesta.

Broj poduzeća financiranih od strane private equity industrije na području srednje i istočne Europe porastao je za 50% u 2018. godini, na 398 (druga najveća po redu zabilježena brojka otkada se mjeri). Najveći utjecaj imala su ulaganja u poduzeća u ranoj fazi životnog ciklusa (venture capital ulaganja).

Jeste li spremni napraviti razliku u razvoju hrvatskog gospodarstva?