Rječnik ključnih riječi

V. CVIJANOVIC, MAROVIC, M. & SRUK, B.: FINANCIRANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
(BIONZA PRESS, 2008)

Scroll

Private Equity i Venture Kapital fondovi (eng. private equity/venture capital funds): po hrvatskom zakonodavstvu nazivaju se otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom. Iako sami fondovi nemaju pravnu osobnost (njima upravljaju društva za upravljanje) obično se upravo njih ističe kao „igrače“ koji upravljaju znatnom količinom kapitala. Ulažu u perspektivna poduzeća sa visokim potencijalom rasta na srednji i dugi rok (prosječno 5 godina) te sa jasno definiranom izlaznom strategijom. Iako po hrvatskom zakonu između Private Equity i Venture Kapital fondova ne postoji razlika, treba istaknuti da je Private Equity fond širi pojam, a Venture Kapital fond uži. Venture Capital se u pravilu odnosi na financiranje poduzeća u ranoj fazi razvoja i fazi ekspanzije, a Private Equity kao širi pojam obuhvaća Venture Kapital ulaganje i dodatno preuzimanja. Venture Kapital ulaganje uključuje i aktivno sudjelovanje u menadžmentu nerijetko uključuje i promjenu strategije poslovanja, menadžmenta, restrukturiranje financiranja (zamjena udjela kapitala za dug ili obrnuto), dokapitalizaciju i slično. Tipična investicija u Hrvatskoj u ovoj fazi ulaganja veća je od 500 tisuća eura. U Hrvatskoj djeluje Hrvatska Private Equity i Venture Capital Asocijacija (www.cvca.hr) sa ciljem promoviranja Private Equity i Venture Kapital ulaganja.​

Financiranje razvoja poduzeća prikazati prema fazama razvoja:
(i)  eksperimentalna ili sjemenska faza (eng. seed)
(ii)  početna faza (eng. start-up)
(iii) faza ekspanzije (eng. expansion)
(iv) faza dokapitalizacije
(v)  faza preuzimanja (eng. buyout, prodaja većinskog udjela poduzeća)

Financiranje razvoja poduzeća

Poslovni anđeli (eng. business angels): fizičke osobe koje ulažu znatne iznose novca izravno u nova, perspektivna propulzivna poduzeća. Osim kapitala ulažu znanje i iskustvo te su aktivne u upravljanju poduzećem. U Hrvatskoj je nedavno osnovana Hrvatska mreža poslovnih anđela CRANE (www.crane.hr). Iznosi tih neformalnih venture capital investicija u Hrvatskoj kreću se između 100 i 500 tisuća eura.

Poslovni plan (eng. business plan): plan pokretanja i obavljanja poslovne aktivnosti namijenjen potencijalnim ulagačima u projekt, i koji sadrži podatke o osnivanju poduzeća, njegovu misiju, viziju i ciljeve, analizu industrije i tržišta na kojem će poduzeće poslovati, razradu strategije koju će primjenjivati kako bi steklo i zadržalo komparativnu prednost u poslovanju te detaljnu projekciju financijskog plana.

Jeste li spremni napraviti razliku u razvoju hrvatskog gospodarstva?