GALERIJA PROŠLIH DOGAĐANJA

Sudionici panela slijeva nadesno:
Mirna Marović, Predsjednica, Croatian Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)
Mark O’Hare, Generalni direktor, Private Equity Intelligence (PREQIN)
Ankara Meltem, Senior Bankar, Tim za Equity fondove, EBRD
Henry Potter, Partner, ALPHA ASSOCIATES
Ioannis Tsakiris, Principal, Equity Investicije, Europski Investicijski fond

Paneuropski liječnici opće prakse bili su oprezniji...
…premda mezanin izgleda obećavajuće, a neki (poput Mid-Europa) su u dobroj poziciji da se nastave smiješiti!
Sudionici panela slijeva nadesno:
Mirna Marović, Predsjednica, Croatian Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)
Carlos Perry, Chief Operating Officer, EMPEA
Brian Wardrop, Managing Partner, ARX EQUITY PARTNERS
Franz Hoerhager, Managing Partner, MEZZANINE MANAGEMENT
Mirela Ene, Voditelj istraživanja, EVCA
Robert Knorr, Managing Partner, MID EUROPA PARTNERS

HANFA i CVCA ujedinili su se u svojoj odluci ...
…za poboljšanje pravnog i regulatornog okruženja u Hrvatskoj i regiji!
Sudionici Panela slijeva nadesno:
Stjepan Morović, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Silvije Čipčić-Bragadin, Potpredsjednik CVCA i odvjetnik iz Odvjetničkog društva Čipčić-Bragadin

Bankari podižu raspoloženje hrvatskom industrijskom timu!
Sudionici Panela slijeva nadesno:
Damir Sabol, Osnivač i bivši CEO ISKON-a, Konzultant i Poslovni anđeo
Mirna Marović, Predsjednica, CVCA
Silvije Radišić, Korporativne financije, Investicijsko bankarstvo, Zagrebačka banka Unicredit
Zoran Lukić, Capital Markets, Investicijsko bankarstvo, Zagrebačka banka Unicredit
Borislav Škegro, Generalni direktor i Partner, QUAESTUS
Jonathan Cooper, Generalni direktor, POTEZA Ventures Advisory
Marko Lesić, Generalni direktor, NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERS
Ante Mamić, VENCRO & IRCRO Program Menadžer, BICRO

Za regiju skepticizam može biti teško sakriti ...
... izvan umjerenih izjava
S
‍Elaine Green, EMEA Emerging Market Bureaus Chief, MERGERMARKET
Franz Hoerhager, Managing Partner, MEZZANINE MANAGEMENT
Tomislav Gavazzi, Direktor, INFOARENA
Valeri Petrov, Partner, BANCROFT
David Mathewson, Partner, BEDMINSTER CAPITAL
Matej Kurent, Direktor investicija, POTEZA Ventures Advisory

Nekretnine više ne izgledaju tako obećavajuće ...
Sudionici Panela slijeva nadesno:
Krešimir Ružđak, Član Upravnog odbora, NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERS
Tomislav Matić, Generalni direktor i Partner, QUAESTUS

... pa tako i tehnološki sektor!
Sudionici Panela slijeva nadesno:
Samuel Barton, Upravni Urednik, REAL DEALS
William R. Watson, Chief Investment Officer, Private Equity/Eastern Europe, SGAM
Michal Rusiecki, Managing Partner, ENTERPRISE INVESTORS

Izvrsno umrežavanje tijekom pauze za kavu!
Slijeva nadesno:
Robert Knorr, Managing Partner, MID EUROPA PARTNERS
Henry Potter, Partner, ALPHA ASSOCIATES
Borut Rendic, Direktor, KPMG
Igor Mataic, Direktor, RBA Consulting

Na prošlim događanjima u regiji s glavnim organizatorom CVCA, broj sudionika se pokazao više od očekivanog. Više od 400 sudionika iz različitih dijelova Europe prisustvovalo je posljednjem događaju u zagrebačkom hotelu Westin. Razgovarano je o vrućim temama, poput pravnog i regulatornog okruženja u Hrvatskoj i regiji. LP-ovi u regiji bili su mješovita skupina i zahvaljujući školi EBRD-a zadržali su optimističan stav!

Jeste li spremni napraviti razliku u razvoju hrvatskog gospodarstva?