CVCA Publikacije

Kako financirati poslovanje fondovima rizičnog kapitala?
preuzmi