Članarina

Članstvo može biti redovno ili počasno.

Redovnim članom može postati svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba izravno ili neizravno povezana sa PE ili VC. Redovni članovi grupirani su u slijedeće kategorije i plaćaju slijedeće godišnje članarine:

  • A - Savjetovanje ili upravljanje portfeljem manjim od 50 milijuna Eura - 3.000,00 kuna

  • B - Savjetovanje ili upravljanje portfeljem većim od 50 milijuna Eura - 4.500,00 kuna

  • C - Poslovni savjetnici (banke, odvjetnici, revizori, i drugi savjetnici) - 3.000,00 kuna

  • D - Individualni članovi - 1.000,00 kuna

  • E - Neprofitne organizacije, ustanove, zaklade i tijela državne uprave - bez naknade

 

 

Počasnim članom mogu postati samo poslovno sposobne fizičke osobe koji se imenuju od strane Upravnog odbora, a na temelju njihovih zasluga i doprinosa radu udruge, temeljnim ciljevima kojima udruga teži, ili zbog posebnog interesa za rad udruge ili na temelju ovog statuta. Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine i upisnine.
Upisnina se do daljnjega ne naplaćuje.

Follow us
  • Twitter
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2019 CVCA, all rights reserved