Članarina

Članstvo može biti redovno ili počasno.

Redovnim članom može postati svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba izravno ili neizravno povezana sa PE ili VC. Redovni članovi grupirani su u slijedeće kategorije i plaćaju slijedeće godišnje članarine:

  • A - Savjetovanje ili upravljanje portfeljem manjim od 50 milijuna Eura - 3.000,00 kuna

  • B - Savjetovanje ili upravljanje portfeljem većim od 50 milijuna Eura - 4.500,00 kuna

  • C - Poslovni savjetnici (banke, odvjetnici, revizori, i drugi savjetnici) - 3.000,00 kuna

  • D - Individualni članovi - 1.000,00 kuna

  • E - Neprofitne organizacije, ustanove, zaklade i tijela državne uprave - bez naknade

 

 

Počasnim članom mogu postati samo poslovno sposobne fizičke osobe koji se imenuju od strane Upravnog odbora, a na temelju njihovih zasluga i doprinosa radu udruge, temeljnim ciljevima kojima udruga teži, ili zbog posebnog interesa za rad udruge ili na temelju ovog statuta. Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine i upisnine.
Upisnina se do daljnjega ne naplaćuje.

CVCA

CVCA generally believes that private equity and venture capital investments are an important catalyst for the development and growth of entrepreneurship, capital markets and the economy, and will encourage the development and promotion of investment culture in the Republic of Croatia and the region.

Navigation

Contact

Address: Savska cesta 32, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4828 466 

Follow CVCA

  • Twitter
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2019 CVCA, all rights reserved